Πενταετής ατζέντα

Μετά τον ορισμό της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (με εφαρμογή της διαδικασίας των Spitzenkanidaten),  ο νέος προτεινόμενος πρόεδρος της Επιτροπής  πρέπει να δημοσιεύσει και να παρουσιάσει το πρόγραμμα της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

To πρόγραμμα αυτό έχει επηρεαστεί από τα εκλογικά μανιφέστα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία ορισμένες ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επιχειρούν να επηρεάσουν κατά την κατάρτισή τους στα συνέδρια των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν χώρα τρεις με τέσσερις μήνες πριν τις ευρωεκλογές.

Στην κατάρτιση του προγράμματος συμβάλουν επίσης υψηλόβαθμοι ευρω-υπάλληλοι, όπως οι Γενικοί Διsευθυντές και Διευθυντές της Επιτροπής, κυρίως της Γενικής της Γραμματείας. Πολλές ομάδες συμφερόντων εκμεταλλεύονται το « νεκρό » από άποψη νέας νομοθεσίας πρώτο εξάμηνο της χρονιάς των ευρω-εκλογών για να συναντηθούν μαζί τους και να προωθήσουν τα αιτήματά τους μέσω αυτών.

Οι πολιτικές προτεραιότητες των προτεινόμενων επιτρόπων αλλά και των κυβερνήσεων / κομμάτων που τους προτείνουν παίζουν κι αυτές σημαντικό ρόλο. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα κάθε επιτρόπου που αναφέρεται σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται εν μέρει στο mission letter (ένα παράδειγμα εδώ ) που του στέλνει ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Το περιεχόμενο του γράμματος επηρεάζεται από την ακρόαση του κάθε προτεινόμενου επιτρόπου στην κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου του. Η ακρόαση αυτή γίνεται στη βάση τόσο γραπτών όσο και προφορικών ερωτοαπαντήσεων και αποτελεί μια στιγμή – κλειδί όπου νέες θεματικές μπορούν να μπουν στην ατζέντα.

Πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές πριν τις εκλογές να δεσμευτούν στην προώθηση των αιτημάτων τους. Αν ένας ικανός αριθμός αυτών που δεσμεύτηκαν εκλεγούν, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούν να τιμήσουν αυτή τους τη δέσμευση είναι να κάνουν ανάλογες ερωτήσεις κατά την ακρόαση του αρμόδιου επιτρόπου.

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε ορισμένα παραδείγματα τέτοιων εκστρατειών από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών:

To νομοθετικό πρόγραμμα εξειδικεύεται ανά έτος τόσο σε πολιτικό (παράδειγμα)  όσο και σε διοικητικό επίπεδο με τα σχέδια κάθε Γενικής Διεύθυνσης (παράδειγμα)