Οριζόντιες πληροφορίες για τις ομάδες συμφερόντων

Η βασική πηγή πληροφοριών για τη δράση των ομάδων συμφερόντων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ είναι το Μητρώο Διαφάνειας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στο οποίο πρόσφατα προσχώρησε και το Συμβούλιο.

Το Μητρώο ενημερώνεται από τους ίδιους τους λομπίστες. Από το 2014, όσες οργανώσεις δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο δεν έχουν δικαίωμα συνάντησης με τους Επιτρόπους, τα γραφεία τους και Γενικούς Διευθυντές της Επιτροπής.

Το Μητρώο περιλαμβάνει πληροφορίες ανά οργάνωση όπως:

 • Αριθμός λομπιστών
 • Αριθμός και ονόματα κατόχων καρτών μόνιμης πρόσβασης στην Ευρωβουλή
 • Ετήσιος προϋπολογισμός λόμπινγκ (συνολικός προϋπολογισμός στην περίπτωση των ΜΚΟ)
 • Δημόσιες πολιτικές στις όποιες παρεμβαίνει
 • Συμμετοχή σε expert groups
 • Τυχόν χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων οργανώσεων κυμαίνεται ανάμεσα στις 11 και 13 χιλιάδες. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι πολλές οργανώσεις χωρίς μόνιμη ή άξια λόγου παρουσία στη λειτουργία της ΕΕ, γράφονται για λόγους διαφήμισής τους στο Μητρώο[1]  κι ότι η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής που διαχειρίζεται το Μητρώο δεν ελέγχει προ δημοσίευσης όλες τις εισδοχές. Όταν επαληθεύσουμε ποιες από αυτές τις οργανώσεις έχει τουλάχιστον μία καταγεγραμμένη συνάντηση με τη Επιτροπή ή μία κάρτα μόνιμής εισόδου στο Κοινοβούλιο (κάτι που έχει κάνει η Transparency International), βλέπουμε ότι ο αριθμός των πραγματικά ενεργών οργανώσεων πέφτεις στις 5.000 που απασχολούν περί τους 30 000 επαγγελματίες εκπροσώπους συμφερόντων (λομπίστες).

[1] Τυπικό παράδειγμα τύπου οργάνωσης που επιδίδεται σε αυτή την πρακτική είναι τα Πανεπιστήμια.

 

Η κατηγοριοποίηση των οργανώσεων από πλευράς της ΕΕ, αλλάζει συχνά, όπως μπορούμε να δούμε συγκρίνοντας την πρώτη εικόνα του 2023 με την παρακάτω από το 2019:

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι περί το 65% των οργανώσεων και ατόμων που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης της ΕΕ εκπροσωπούν συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών είναι πέραν κάθε αμφιβολίας.

Ακολουθούν με γύρω στο 25% οι κάθε είδους μη εταιρικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνήθως αποκαλούνται ΜΚΟ, τα συνδικάτα με 6% και τέλος οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί με 1-2% για την κάθε κατηγορία.

Σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Μητρώο συναντάμε 10 τύπους οργανώσεων:

Α. Πολυεθνικά εταιρικά συμφέροντα

 • « In-house » μονάδες lobbying πολυεθνικών εταιρειών (MNCs/TNCs) – Πάνω από 1.000 – Οι μεγαλύτερες ξοδεύουν περί τα 5 εκ. ετησίως και απασχολούν πάνω από 10 λόμπίστες
 • Σύνδεσμοι εταιρειών (Trade associations) – Πάνω από 1.500 – Οι μεγαλύτερες ξοδεύουν από 3 ως 12 εκ.  και απασχολούν ως και 76 λομπίστες και 150 άτομα συνολικό προσωπικό (CEFIC)
 • Eταιρείες συμβούλων λόμπινγκ (Public affairs consultancies) – πάνω από 170 στις Βρυξέλλες – Oι μεγαλύτερες με ετήσιο κύκλο εργασιών ως 6,5 εκ. και ως 50 λομπίστες
 • Δικηγορικές εταιρείες (που κάνουν κυρίως λόμπινγκ) – Πάνω από 105 στις Βρυξέλλες, οι μεγαλύτερες με κύκλο ως 2.5 εκ. και ως 30 λομπίστες
 • Think tanks – Πάνω από 115

Β. Μη εταιρικά συμφέροντα:

 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) – Πάνω από 1.200 οργανώσεις – ως 2,5 εκ. και 34 λομπίστες (BEUC)
 • Συνδικάτα – Περίπου 300 οργανώσεις – Ως 2 εκ. και 23 λομπίστες (ETUC)
 • Επαγγελματικές ενώσεις – Περίπου 230 – Η καθεμιά ως 1.2 εκ. και 6 λομπίστες
 • Περιφερειακές και τοπικές αρχές – Πάνω από 150 – ως 1.5 εκ. η καθεμιά
 • Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί – ελάχιστες οργανώσεις.

Ο ιστότοπος Lobby facts που έχει δημιουργηθεί από τις ΜΚΟ Corporate Europe Observatory και Lobby Control διατηρεί όλες τις εισδοχές στο Μητρώο από την ίδρυσή του το 2011. Παράδειγμα:

Στo Lobby Facts μπορεί κανείς να κατηγοριοποιήσει τις οργανώσεις με βάση τα χρήματα που ξοδεύουν στο λόμπινγκ, τον αριθμό των λομπιστών του, τις κάρτες εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον αριθμό συναντήσεων με την Επιτροπή. Εδώ οι 10 πρώτοι της γενικής λίστας ανά ύψος εξόδων αλλά μπορεί κανείς να δει λίστες και άνα είδος οργάνωσης:

Όταν μελετάμε τα έξοδα λόμπινγκ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία μικρή ομάδα οργανώσεων που ξοδεύει την μερίδα του λέοντος:

H Transparency International διατηρεί την ιστοσελίδα Integrity watch στην οποία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τις συναντήσεις των λομπιστών με την Επιτροπή, ανά αξιωματούχο και ανά οργάνωση αλλά και ανά δημόσια πολιτική και είδος οργάνωσης.

To Integrity watch συγκεντρώνει επίσης στοιχεία και για τις συναντήσεις των ευρωβουλευτών αλλά και για τις παράλληλες απασχολήσεις τους.